Ubytovací řád

Ubytovací řád chalupy Sokolík

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
 • Host obdrží 2x svazek klíčů na nichž je dálkové ovládání na bránu z ulice a klíč od vstupních dveří do chalupy.
 • Check In 14.00 hod., není-li dohodnuto jinak.
 • Check Out, host je povinen pokoj uvolnit do 12.00 hod., není-li dohodnuto jinak. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • Kontakt na odpovědnou osobu, tel.: +420 608 842 788
 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v chalupě je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • V pokoji nebo společenských prostorách je přísný zákaz kouření.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách chalupy.
 • Užívání sauny, bazénu, vířivky, dětského hřiště je na vlastní nebezpečí.
 • Host je povinen při odchodu, zhasnout světla a klíč odevzdat odpovědné osobě. Pokud host hodlá opustit chalupu v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji chalupy.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá odpovědná osoba.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na každém pokoji.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017